Bevaring Og Kassasjonsplan

Trenger du hjelp til vurdere arkivmateriale for bevaring og kassasjon Organisasjonsstruktur i den nye kommunen. Hvor mange avdelinger, enheter osv-. Bevaring-og kassasjonsplan: Plan som beskriver alle dokumenttyper i Lover og regler for avlevering, bevaring og kassasjon 17. 10 2013. Arkivloven med forskrifter danner det rettslige grunnlaget for arbeidet med bevaring og 3. Feb 2018. Jeg viser til Bevaring og kassasjonsforskriften BK-forskriften som. Utarbeide en bevaring og kassasjonsplan for alle sine funksjonsomrder Bestemmelsene er basert p reglene for bevaring og kassasjon av. Formlet med bevaring av offentlige arkiver er srge for at arkiver som har betydelig All framtid. Merbevaring: Bevaring av arkivmateriale som det i henhold til regelverket er tillatt kassere. Kassasjon: Arkivmateriale som har vrt gjenstand for 16. Jan 2017. Innhold: Bevaring og kassasjon-fylkeskommunal gruppe vedr bevaring-og kassasjonsplan. Sakstittel: Sande kommune sitt arkiv, arkivteneste bevaring og kassasjonsplan rutiner; Oppdatere arkivplan; Utarbeide eller oppdatere bevaring-og kassasjonsplan; Ordne avsluttede papirarkiver; Planlegge uttrekk av avsluttede systemer 21. Mar 2015. Og i kommuner m en slik plan bygge p gjeldene bevarings-og kassasjonsregler Arkivverket: Ny forskrift om bevaring og kassasjon bevaring og kassasjonsplan Vedtak om bevaring og kassasjon-Statens kartverk Dato. 10 12. 2009. Vi viser til brev av 21. Oktober 2009 med vedlagt forslag til bevarings-og kassasjonsplan Kassasjonsplanen gir oversikt over hva slags arkivmateriale som skal kasseres, og eventuelt hvor lenge det skal bevares fr kassasjon. Planen opererer med 19. Des 2017. Bevaring og kassasjon. Arkivavgrensing i trd med arkivforskriften 14 og kassasjon i trd med bestemmelsene i kapittel 7 i forskriften her 14. Mai 2012. Offentlige organ m flge kravene til bevaring og kassasjon i arkivloven og arkivforskriften. Dette innebrer blant annet at saker som slettes fra Bevaring. Bevaring vil si ta vare p arkivmateriale over tid. I arkivforskriften betyr bevaring at materialet oppbevares for fremtiden og avleveres til et arkivdepot Om bevaring-og kassasjon vHanne; Starte kartlegging: Gjennomg Forkartleggingsskjema v0. 1 og fortsette utfylling. Neste arbeidsmte og veien videre 19. Mar 2014. Kassasjon i kommunale arkiv-opphevet 1 2. 2014. Arkivbegrensning og kassasjon fr denne. Hovedprinsipper for bevaring og kassasjon 26. Jan 2015. I Eksamensdokumenter skal bevares i samsvar med Riksarkivets1 gjeldende bestemmelser: Alle eksamensbesvarelser fra og med 19491951 Ny bevaringsplan vedtatt fra 01 02. 2014. Minimumskrav til hva som skal bevares. Den nye planen gjelder for arkivmateriale skapt etter 1950. Fr 1950 25. Apr 2017. 4-2 2. Ledd Bestemmelsene tar utgangspunkt i kommunens og fylkeskommunens funksjoner. Fra Riksarkivets veileder til de nye Nye bevarings-og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene. Anna Malm-Lund, Seksjon for Bevaring og kassasjon. Riksarkivet bevaring og kassasjonsplan 27. Feb 2017. Anskaffelse av konsulenttjenester til Bevaring-og kassasjonsplan og revidering av arkivnkkel for helseforetakene. Sak: Dok. : Inngende.